Jan Wirén, amanuens på patologiska institutionen i Lund och traditionsenligt dess lucia 1959

Om hur påsk firades hos kung Filip

En skröna och tidsbild av Jan Wirén

Först publicerad anonymt på sidan 7 i Toddybladet i Lund 1958.

"Kung Filip", Philip Sandblom
Kung Filip i Toddybladet 1958, sidan 7.

Många voro de vittfarna män, som detta år drogo samman att fira påsk hos kung Filip1Kirurgprofessorn och Rector Magnificus Philip Sandblom, göternas konung. Han var av alla högt aktad, men något vek i sinnet när han till Idunas ära många runor skänkte om sina helt provisoriska skatter2paret Sandblom ägde en stor och förnäm konstsamling.:

”För högättad rese
ruskigt rasren
skönt att somna
under dyrbar skatt.3Sandbloms sov under en mycket dyrbar oljemålning av Matisse, Harmonie en jaune 1928

Paret Sandbloms sovrum1964
Luciatåg på paret Sandbloms sovrum1964. Originalfoto Omonterat

Han hölls for en hjärtats man och många voro de som reste sig vid kungens ankomst, vilket av flera aktades som åldrad lära. Visshet är att de tvenne rödaste ormarna, kung Diures Skralvall4njurmedicinaren i Lund, professor Nils Alwall, och jarlen Birka5docent Gunnar Biörck på MAS traktade efter säkrare säten med hjälp av Tage Eländigs6Statsminister Tage Erlanders hejdukar. Och i Filips Lunden sitter ren kung Diures som fullmäktigst herre7Professor Nils Alwall var politiskt aktiv  socialdemokrat i skånelandstingets fullmäktige. Få voro de som pissade samman med honom, som ur armen plägar kasta vatten. Dessa tvenne gåvo föga nöje och sågos av många med misstro, även utan hjälp av högerhuggande Medström8reumatologen docent Gunnar Edström, politiskt aktiv i högerpartiet, som kan få utsövd man att slumra vid odrucket krus.

Nu bars maten in i gästabudssalen, korgar fyllda med fagert färgade ägg. Kung Hackes9medicinprofessorn i Lund Haqvin Malmros med gigantiska ögonbryn. Han plägade varna mot ägg i kosten uppsyn skänkte mycken glädje, men då biskopen bjudit frid räckte drottningen10Grace Sandblom, USA-född den besvikne en av sina gyllne kolvar från landet långt väster om Ethelreds rike. Buskiga ögonbryn kom högt i vädret. Detta skattades som ett lyckat skämt. Som ett långskepp log Filip. Biskopen tog ånyo till orda och talade svårt om påskkäringar, som torde brännas och att slika som präster till stort förfång voro. Och innan även det andra ögonlocket tungt somnade in kvad gudsmannen11biskop Anders Nygren hade ett hängande ögonlock:

”Ej må kivande kvinnor kläda
kliande kåpa för kristligt kall
utan troget tjäna kämpande make
med välrättad spis och mjukan halm.”

Detta sista väckte behag i Mövalls12professorn i obstetrik och gynekologi i Lund, Alf Sjövalls öra, vilken ej endast höll honornas äggande i gott minne. Försiktigt avlyfte han hjälmen och smekte grånat hår. Han sade att ölet trängde honom och försvann samman med många kvinnor Sent somnade han den natten.

Alla prisade den store sjöhjälten Freddys13marinläkaren och kirurgdocenten Fredrik Kock i Kristianstad förmåga att styra det vekare könet i köket och ville gärna ha sjömansbiff, men kung Filips kock sade att nu var ej mer att hämta vid de vendiska kvinnornas bord.

Tvenne bröder funnos i riket och Tordén var fader åt skeppen. Råtunga14malmöpatologen Jan ”Pothas” Nordén  vilade liknöjd i grannstaden, men den andre — äldre och vekare — Glödnäbba15internmedicinaren i Lund, Åke Nordén, som på svamp sina sinnen ofta förvred och blodvita såg, gled fram i salen med orms tunga och skalks yta. Till mångas förtrytelse och festens nackdel tvingade han oförberedda skalder fram, som svaga draper kvedo. Stundom skeppslagen skämdes. Blott vildvuxen Bengt-Arne Nordbo16allergologen docent Bengt Arner steg självmant fram och prisade festen med tidigares ord och inkom på faran för tvinsot ur halm och hudar. Lille kamrat Sure Stive17professorn i pediatrik i Lund, Sture Siwe, tilltalade sina patienter som ”lille kamrat” skrattade åt detta och sade att blott den tvinar vars kvinna bliver honom för stark.

Nu var det dags for gyckelmakarna. Karl herreman18anatomiprofessorn i Lund, Carl-Herman Hjortsjö satt dock hela tiden i sitt långskepps kajuta. Kung Filips bud möttes med ovilja av gravande viking19Hjortsjö hade medverkat vid historiska gravöppningar av forna kungar, som nu ej längre med skeppslaget sitt sjöng samman20Hjortsjö hade lämnat Medicinska Föreningen sedan han skändats i toddyspexet Erik XIV .

En av landets äldste och mest festande av delkungarna var ej tillstädes, men ingen led därav, ty kung Galgreen21farmakologiprofessorn Gunnar Ahlgren, med tillfällig vård av munkar  var sig alltid lik. I stället for att lära konsten att föra svärd stod hans tal om alla de vittfarna män och deras undersköna kvinnor och att de noblaste hjältar voro dumma. Och samtliga har han tagit i hand. Många gånger blev det ej drapor, ty vallmo och mjöd steg den gamle i sinnet. Han vårdats har av lärde munkar, som givit krossat kol.

Alla de närvarande ansågo att av alla sätt att dö vore det att dö med sotad sås det sämsta. Hans och kung Sunes slott22byggnaden för institutionerna för klinisk kemi och farmakologi var illa beryktat bland roddarna. Gallsprängde kung Sune23professor Sune Bergström arbetade med gallsyrors biokemi och blev senare nobelpristagare  höll hov med de yngsta jarlarna24ett stort antal docenter, bl.a. Arvid Carlsson, även han senare nobelpristagare, som till sig själva höggo kungens runor och en stor del av äran.

När helgen gick mot sitt slut rustade man sig att fara till grannarna på malmön. Sedan helgedomen25Helge B. Wulff var professor i kirurgi i Malmö där fallit funno få det värt att i vargens egen lya kämpa för skatterna. Dock var det nog rädslan for högborne drotten med lejonmanen26medicinprofessorn i Malmö, Jan Waldenström som var det största hindret även om åren tunnat hjässhåret. Alla tänkte med bävan på denne kämpe, som sett många pissa mörkt27Waldenström blev internationellt känd för sitt arbete om porfyrinuri och själv blev högröd som få när roddarna kommo ur takt

”Skicklig i drapor drotten
dödsbringande blodfärg får
när han hemskan holmgång
med velande kämpe går.”

Tvenne mystiska kungar, Fylke28patologiprofessorni Malmö Folke Linell och Sege29patologiprofessorn i Lund C-G Ahlström, fingo denna påsk njuta halmen mer än förr, ty då härnaden mot malmön ej blev av funnos inga stupade kämpar att hugga in på. Råtunga30malmöpatologen docent Jan  ”Pothas” Nordén, Fylkes jarl, lät ur stormhärjat anlet höra:

”Svulstigt ar mitt tal
till täljande telning
men kan han ej lära
i stupade skära
som slödder till Götet han sändes”

________________________________________

Av Jan Wirén

Jan Wirén, amanuens på patologiska institutionen i Lund och traditionsenligt dess lucia 1959
Luciafest 1959 med amanuensen Jan Wirén som Lucia, känd lundaprofil och spexare; sedermera kirurg i Simrishamn med många strängar på sin lyra.

Fotnoter   [ + ]

1. Kirurgprofessorn och Rector Magnificus Philip Sandblom
2. paret Sandblom ägde en stor och förnäm konstsamling.
3. Sandbloms sov under en mycket dyrbar oljemålning av Matisse, Harmonie en jaune 1928
4. njurmedicinaren i Lund, professor Nils Alwall
5. docent Gunnar Biörck på MAS
6. Statsminister Tage Erlanders
7. Professor Nils Alwall var politiskt aktiv  socialdemokrat i skånelandstingets fullmäktige
8. reumatologen docent Gunnar Edström, politiskt aktiv i högerpartiet
9. medicinprofessorn i Lund Haqvin Malmros med gigantiska ögonbryn. Han plägade varna mot ägg i kosten
10. Grace Sandblom, USA-född
11. biskop Anders Nygren hade ett hängande ögonlock
12. professorn i obstetrik och gynekologi i Lund, Alf Sjövalls
13. marinläkaren och kirurgdocenten Fredrik Kock i Kristianstad
14. malmöpatologen Jan ”Pothas” Nordén
15. internmedicinaren i Lund, Åke Nordén
16. allergologen docent Bengt Arner
17. professorn i pediatrik i Lund, Sture Siwe, tilltalade sina patienter som ”lille kamrat”
18. anatomiprofessorn i Lund, Carl-Herman Hjortsjö
19. Hjortsjö hade medverkat vid historiska gravöppningar av forna kungar
20. Hjortsjö hade lämnat Medicinska Föreningen sedan han skändats i toddyspexet Erik XIV
21. farmakologiprofessorn Gunnar Ahlgren, med tillfällig vård av munkar
22. byggnaden för institutionerna för klinisk kemi och farmakologi
23. professor Sune Bergström arbetade med gallsyrors biokemi och blev senare nobelpristagare
24. ett stort antal docenter, bl.a. Arvid Carlsson, även han senare nobelpristagare
25. Helge B. Wulff var professor i kirurgi i Malmö
26. medicinprofessorn i Malmö, Jan Waldenström
27. Waldenström blev internationellt känd för sitt arbete om porfyrinuri
28. patologiprofessorni Malmö Folke Linell
29. patologiprofessorn i Lund C-G Ahlström
30. malmöpatologen docent Jan  ”Pothas” Nordén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.