Mål med WikiSUS

Preliminär version 171006

Universitetssjukhuset SUS står inför stora förändringar. I Malmö har nu mycket rivits av byggnaderna från början och mitten på 1900-talet, och i Lund väntas stora utbyggnader och förändringar under överskådlig tid. Samtidigt pågår nu en mycket snabb ändring i verksamheternas organisation och sätt att fungera.

WikiSUS-gruppens mål är att samla in berättelser och annan information om hur det en gång var och hur det är i dag. Inte bara de glättade rapporterna från ledande administratörer, chefer och biomedicinare, utan också från all den annan personal som de lätt glömmer bort.  WikiSUS vill nu ”låta väggarna berätta” allt det som annars inte bevaras till eftervärlden. Som framgår av dessa sidor tar vi gärna emot berättelser också från andra sjukhus än Universitets-sjukhuset SUS och dess föregångare, även om Berättelser från de forna danska s.k. ”skånelanden” (Blekinge, Skåne och Halland) ges företräde.

Vi tar emot både korta och lite längre berättelser, och gärna också bilder. Berätta gärna lustiga eller på annat vis anmärkningsvärda episoder. WikiSUS skall dock inte vara en klagomur. Det finns effektivare sätt att föra fram sådant än att skriva till oss.