Referenser. Mer läsning.

Denna sida är ännu under uppbyggnad. Version 170220.

Här kommer vi att lägga hänvisningar till olika källor till den information som ingår i  WikiSUS-systemet, liksom till fortsatt läsning för den intresserade.