WikiSUS

Välkommen till WikiSUS hemsidesystem! Version: 170912.

Här skall det läggas texter och bilder från Britta Stenstams WikiSUS-projekt i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.

Detta system av Internetsidor är under uppbyggnad, och vi ber dig ha överseende med de ofullkomligheter som ännu finns.